SPONSORING

Sponsoring

Wij willen de gemeenschap in het district Nickerie duurzaam versterken in samenwerking met stichting Sahara. Hiervoor hebben wij echter uw financiële hulp nodig! Waarom en Hoe? Lees gauw verder!

 

Omtrent het snijvlak van sport en geestelijke gezondheidszorg (GGZ) willen we (Hindoestaanse) jongeren uit huis halen en in aanraking brengen met andere jongeren. Door middel van sport kunnen deze jongeren contacten leggen, vrienden maken en onderlinge problemen met elkaar bespreken. Stichting Sahara ziet sport in zijn beleid als een instrument dat gekoppeld is aan het thema (geestelijke) gezondheid. Wij willen geld inzamelen om o.a.:

  1. voetballen, volleyballen aan te kunnen schaffen
  2. sport(bescherm)kleding aan te schaffen
  3. sporttoernooien te organiseren
  4. financieren van (suïcide) preventieactiviteiten en materiaal
  5. een financiële bijdrage te leveren aan het bouwen van een kleedkamer bij het sportveld

 

In het district Nickerie zijn de vrouwen financieel vaak niet in staat om aan de eisen van de traditionele banken te voldoen om een lening te krijgen. Aan de hand van microkredieten willen wij deze vrouwen financieel helpen om hun ambachten in te kunnen zetten voor een duurzame bron van inkomsten. Door middel van het verschaffen van kleine leningen en/of goederen kunnen deze vrouwen hun projecten starten die hun inkomen kunnen genereren. Door deze vorm van microkredieten willen wij er samen met stichting Sahara voor zorgdragen dat deze vrouwen de mogelijkheid hebben om hun eigen restaurantjes, naaiateliers, kleding- en/of oliewinkels op te starten en te continueren. Dit kan door middel van het aanschaffen van o.a.:

  1. naaimachine(s)
  2. stoffen, kralen
  3. schaap / koe
  4. weefgetouw
  5. een financiële bijdrage te leveren aan het verschaffen van winkelruimte

 

Daarnaast heeft stichting Sahara behoefte aan het verbeteren en versterken van de PR-activiteiten zodat nog meer mensen weten van het bestaan van stichting Sahara en aan de activiteiten en/of projecten gaan deelnemen. Om er zorg voor te dragen dat onze financiële middelen daadwerkelijk worden ingezet (en zullen worden blijven ingezet) zullen wij zorgdragen voor een goede samenwerking met stichting Sahara.

 

Geïnteresseerd in deze sponsoring? Klik hier voor contactgegevens.

Voor een overzicht van de huidige sponsoren klik hier.

Voor een verslag over de besteding van het sponsorgeld, klik hier.