Onze projecten

In Nieuw Nickerie zullen wij ons bezig gaan houden met de volgende twee projecten:

Project vrouwenparticipatie

Stichting Sahara is al 5 jaar bezig in het district Nickerie (West-Suriname) vrouwen te stimuleren om activiteiten te ontplooien die kunnen leiden tot inkomstenvergroting van het gezin. Vrouwen zijn hierbij als doelgroep gehanteerd, omdat uit verschillende studies blijkt dat vrouwen, al jaren geen rijstbouwactiviteiten meer hebben. Vrouwen hebben geen plaats meer in de rijstcyclus. Het verbouwen van rijst is vanaf de jaren 60 een mannenaangelegenheid.

Vrouwenparticipatie

Vrouwen zijn teruggeplaatst in de thuissituatie en hebben vaak geen economische vervangende activiteit. Dit veroorzaakt een isolatiepositie van de vrouw. Daarnaast blijkt vanwege allerlei ontwikkelingen dat de rijstbouw in Nickerie niet voldoende inkomsten biedt aan een gezin om redelijkerwijs deel te nemen aan het economische en maatschappelijke verkeer. Deze armoedesituatie is de directe aanleiding om uit te kijken naar andere mogelijkheden om inkomsten te genereren. De landbouwersvrouw die veel vrije tijd heeft, kan in haar directe omgeving activiteiten ontplooien, waarmee ze iets kan bijverdienen.
Bovendien wordt ze maatschappelijk betrokken en krijgt wederom een gewaarde plaats in de samenleving. Mede aan de hand van microkredieten zullen wij onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor de Nickeriaanse vrouwen.

Om bovenstaande te kunnen onderzoeken hebben wij de volgende onderzoeksvraag geformuleerd: “Wat heeft de Nickeriaanse vrouw nodig om te participeren in het economische verkeer?

De doelstelling van ons afstudeerproject is om de medewerkers van Stichting Sahara onze onderzoeksresultaten aan te reiken zodat zij de uitkomsten van het onderzoek verder kunnen gebruiken om de Nickeriaanse vrouwen te helpen bij het participeren in het economische verkeer. Wij zullen ook een beleidsvoorstel maken, waar vanuit de medewerkers van stichting Sahara kunnen werken.

 

Project suïcide onder hindoestaanse jongeren

Als het gaat om suïcide komt het district Nickerie voor op de wereldranglijst. Er worden ongeveer twee pogingen per week gedaan. Vooral onder jongeren is suïcide een toenemend probleem. Uit cijfers blijkt dat met name Hindoestaanse jongeren vaak hun uitvlucht zoeken in suïcide.

In Nickerie hebben jongeren een erg zwakke maatschappelijke toekomst. Veel jongeren hebben de wens om ergens bij te willen horen en om steeds hoger te

Vrouwenparticipatie

klimmen op de maatschappelijke ladder. Dit blijkt voor velen een illusie. Doordat er in de omgeving weinig nieuwe dingen zijn om te leren of om de mentale ontwikkeling te bevorderen, loopt de mentale ontwikkeling van deze jongeren deuken op. Jongeren dreigen tussen wal en schip te vallen, waardoor zij een maatschappelijk ontspoorde groep gaan vormen. De basisingrediënten voor een armoedig bestaan zijn aanwezig, zoals onzekerheid, geen toekomstperspectieven, geen werk, geen aangepaste opleidingen enz.Het is de bedoeling van stichting Sahara om jongeren via interventiekanalen van gezondheid en sport en toegang tot markten, jongeren te behoeden voor verval en ontsporing. Niet alles loopt even vlekkeloos. Daarom heeft stichting Sahara bij ons de vraag neer gelegd of wij ons willen gaan bezig houden met jongeren en met name met de toenemende suïcide onder jongeren. Naar aanleiding hiervan willen wij ons onderzoek gaan richten op suïcide onder Hindoestaanse jongeren. Zoals al eerder beschreven lijkt onder deze doelgroep het probleem van toenemende suïcide het grootst te zijn.

Wij hebben gekozen voor de volgende onderzoeksvraag:
Hoe kunnen de medewerkers van Stichting Sahara preventie, met betrekking tot suïcide onder Hindoestaanse jongeren in Nickerie, vormgeven?

Onze doelstelling is afhankelijk van de uitkomsten van ons onderzoek. Het kan zijn dat dat we beleidsaanbevelingen geven aan stichting Sahara. Maar het kan ook zijn dat we
ons gaan bezig houden met methodiekontwikkeling.
Of het nu methodiekontwikkeling wordt of een beleidsaanbeveling, wij gaan in ieder geval een onderzoek doen voor en bij stichting Sahara. Ons onderzoek is dan ook, naast voor de Hindoestaanse jongeren, met name bedoelt voor stichting Sahara en haar medewerkers.


Onze doelstelling zal dan ook zijn: De medewerkers van stichting Sahara inzicht geven in het eigen handelen en de mogelijkheden op het gebied van preventie betreft suïcide onder jongeren.