Welkom op de site. Zoals te zien is de site nog onder constructie, maar hier wordt aan gewerkt.

 

Dovenschool Tienermoeders

Voor een bijdrage kunt u storten op: Rekening nr. 3809.56.276 t.n.v M.B.van Schooten Windesheim bouwt bruggen te Nijverdal.